Flammebjerk og «fregnebjerk» 

Rett bolle med kantdekor i Bjerk

Norske bjerketrær rommer mye liv! Jeg kjenner ingen treslag som kan variere så mye når du kommer innenfor barken. Med så mye spill, som flammebjerk til venstre, blir det å finne en form der dette kommer til sin rett. 

Diam. 17 cm – 10,5 cm høy kr. 700


Viking-bollen i «fregnebejrk» under. Den finner du også her.


© CoronaJul.no 2020