Fabelfigurer

Dag Einar Løvli

Fabelfigurer filtet av plantefarget og naturfarget saueull. 100% ull – ikke bygd rundt fremmed materiale.  Unike; finnes ikke maken.

Fra venstre

”Bonden" 20 cm høy kr. 800

”Vaktmesteren” 18 cm høy kr. 800

”Lillemor" 15 cm høy kr. 800

”Ludvig” 15 cm høy kr. 800


2 Fabelfigurer


© CoronaJul.no 2020